Sách Cây Thuốc Người Dao – Ba Vì

SÁCH CÂY THUỐC NGƯỜI DAO – BA VÌ

cay-thuoc-nguoi-dao-ba-vi

 

Tổ chức nội dung
Văn phòng Quỹ Châu Á tại Việt Nam
Trung tâm Môi Trường và Phát triển cộng đồng


Biên Tập hình ảnh
Thiết kế mỹ thuật
Vũ Mạnh Hà

Bản quyền thuộc Quỹ Châu Á (The Asia Foundation  www.asiafoundation.org)- Trung tâm Môi trường và Phát triển cộng đồng.

Nghiêm cấm sao chép, chỉnh sửa dưới mọi hình thức nếu không được sự đồng ý bằng văn bản. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt trước pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Giấy phép xuất bản số: 92-2012/CXB/377-02/LĐ
in xong và nộp lưu chiểu tháng 3/2012

XEM THÊM