Bệnh trĩ và cách phát hiện

Trĩ là bệnh gây ra do các tĩnh mạch bị sưng lên ở ống hậu môn. Căn bệnh phổ biến này có thể làm cho người bệnh cảm thấy đau đớn nhưng thường không nghiêm trọng. Xem thêm: Các tĩnh … Đọc thêm